Strona główna | Kim jesteśmy | Nasza wiara | Kontakt | Cele | Działalność
Biblia – wiara i praktyka
Jezus, Głowa Kościoła
Kościół – Ciało Chrystusa
Moc krwi Jezusa
9 duchowych darów i 5 posług
Jedność ciała
Powrót Jezusa po swój Kościół

Proroczy moment
Przebudzenie
Doktryna i życie
Zwyczaje i ceremonie
Inne Kościoły
Interpretacja Biblii i Ducha Świętego
Soli Deo Gloria
W jaki sposób rozpocząć Dzieło Ducha w Kościele

Wprowadzenie
Dary i ewangelizacja
Jedno Ciało, jedna wiara
Poszukiwanie duchowych darów
Męczennicy i świadkowie
Kierownictwo Ducha


Wersja do druku Wersja do druku

PRZYGOTOWUJĄC KOŚCIÓŁ NA POWRÓT JEZUSA


Pan Jezus przychodzi, by zabrać Kościół, który ma żyć jako jedno ciało kierowane Głową, którą jest Pan Jezus Chrystus, przez Ducha Świętego.

Ten Kościół będzie żył w uświęceniu i posłuszeństwie Panu i będzie wierny nakazowi głoszenia Ewangelii.

Mając na uwadze ten cel, Pan jednoczy duchowo Swój lud na całym świecie. Zbory, pastorzy, denominacje, stowarzyszenia i wspólnoty Kościołów z różnych krajów i różnych kontynentów zbliżają się do siebie, opierając się na wspólnej wierze w Biblię i całym jej nauczaniu, jak również na wspólnym pragnieniu, aby prowadził ich Pan przez Ducha Świętego.

Nie jest to ruch oparty na specyficznym nauczaniu, nie jest też stymulowany przez wielkich przywódców. Jest to działanie Ducha Świętego, który uczy Boży lud tego, jak zmierzać do błogosławionego celu: Jedności Kościoła.

Dotychczas ta jedność przyciąga Kościoły, które podzielają wspólną wiarę w chrzest w Duchu Świętym, dziewięć duchowych darów (I Kor. 12:8-10) i w pięciorakiego rodzaju służbę (Efezjan 4:11).

Kościoły i pastorzy z tak różnych krajów, jak Białoruś, Brazylia, Litwa, Polska, Portugalia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan i Stany Zjednoczone, nawiązały kontakty ze sobą i zaczęły ze sobą współpracować, mając na względzie ten wspólny cel: Jedność Ciała Chrystusa.

Pełny tekst


PRZEBUDZENIE KOŚCIOŁA


Rozumiemy, że Kościół Pana Jezusa otrzymał chrzest w Duchu Świętym w jednym podstawowym celu: budowania Kościoła.

Aby wykonać Boże dzieło, którym jest budowanie Kościoła, konieczna jest przede wszystkim znajomość Bożego projektu dla tej budowy. Aby umożliwić nam poznanie Swojego projektu, Pan udostępnił Kościołowi następujące duchowe środki:

  1. Boże Słowo, a szczególnie Nowy Testament, który zawiera wyraźne instrukcje dotyczące funkcjonowania Kościoła;

  2. Ducha Świętego, który działa przez 9 duchowych darów (1 Kor. 12:8-10) i 5 służb (Ef. 4:11).

Te środki rzeczywiście – a nie tylko w teorii – umożliwiają Panu Jezusowi stanie się Głową Kościoła, Swojego Ciała. Przez pisane Słowo i Słowo, które przekazuje nam przez duchowe dary, Pan Jezus może rządzić Swoim Kościołem, odsłaniając Swój plan jego budowy. Pan Jezus włada Swoim Kościołem przy użyciu 5 służb, ponieważ słudzy używani przez Niego w tych służbach wykonują Bożą pracę, opierając się na nauce objawionej w Biblii (2 Tym. 3:16-17) i specyficznych instrukcjach przekazanych przy użyciu duchowych darów, sprawdzając te dary (2 Tes. 5:10-20) i mądrze je stosując (1 Kor. 5:10-20).

Właśnie aby móc komunikować się ze Swoim Kościołem, Pan Jezus postanowił ochrzcić Swoje sługi Duchem Świętym – młodzież, dorosłych i starszych – w ostatnich dniach. Według proroka Joela, w konsekwencji tego chrztu, Jego słudzy mieli otrzymać wizje, sny i proroctwa (Joel 2:28), to znaczy wszystkie dary, które pozwalają Panu na objawienie Swojej woli jego sługom. Największy nacisk w drugiej połowie dwudziestego wieku położono jednak na dary języków i uzdrawiania. Kiedy tylko pojawiały się proroctwa, wizje i sny, adresowane były przede wszystkim do jednej osoby, tak aby korzystała na tym jednostka. Nie służyły one przekazaniu wskazówek od Pana dla Kościoła, aby pokierować jego poczynaniami (objawić namaszczenia na pastorów, pokazać, gdzie Kościoły powinny ewangelizować, wskazać na rozwiązania istniejących w Kościele problemów itp.).

Pełny tekst